Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Buddywerkingen voor jouw organisatie

Buddywerkingen IN-Gent

IN-Gent heeft 2 buddywerkingen, Samen Gentenaar en Tandem.
Hieronder lees je meer over beide werkingen.
Heb je interesse om zelf een buddywerking op te starten? Wij inspireren u graag!

Buddywerking opstarten

Wil je binnen jouw organisatie zelf een buddywerking opstarten?
Wij inspireren je graag met ons draaiboek.
Voor bijkomend advies neem je contact op met ons via samengentenaar@in-gent.be

Buddywerking Samen Gentenaar

Samen Gentenaar is een buddywerking die opgestart werd in 2011. In een buddymethodiek bestaat een duo uit een buddy en een deelnemer. Bij Samen Gentenaar is de buddy de Gentenaar die Nederlands als moedertaal heeft of die het taalniveau van een moedertaalspreker benadert. De deelnemer is de nieuwe Gentenaar (anderstalige nieuwkomer).

Bij Samen Gentenaar engageren duo’s zich om gedurende zes maanden twee keer per maand met elkaar af te spreken. om Nederlands te oefenen, samen leuke activiteiten te doen, de stad te ontdekken,…

We vinden het heel belangrijk om van bij het begin te benadrukken wat Samen Gentenaar wel en niet is.

Samen Gentenaar heeft tot doel:

 • het netwerk van de deelnemers te verruimen
 • ontmoeting te creëren tussen Gentenaren en nieuwe Gentenaren
 • een beter zicht te krijgen op de vele Gentse vrijetijdsmogelijkheden door samen vrijetijdsactiviteiten te doen
 • de gelegenheid te geven aan nieuwe Gentenaren om op een informele manier Nederlands te oefenen
 • te werken aan het positief samenleven in diversiteit

Samen Gentenaar heeft niet tot doel:

 • taalles te geven
 • antwoorden op ondersteuningsvragen van nieuwe Gentenaren te geven (i.v.m. huisvesting, onderwijs, juridische informatie, werk …)

Ken je een iemand die graag zou deelnemen aan Samen Gentenaar? Dit zijn de criteria waaraan een kandidaat moet voldoen:

 • minstens achttien jaar zijn
 • zich voor zes maanden kunnen engageren om minimaal twee keer per maand af te spreken
 • doelstelling onderschrijven waarbij de nadruk ligt op vrijetijdsbeleving
 • over de mentale draagkracht beschikken om het duo-schap tot een goed einde te brengen

Van de nieuwe Gentenaren verwachten we een basiskennis Nederlands. Hier is geen formeel bewijs voor nodig, wel minimale spreekdurf die ongeveer gelijk is met mondelinge taalvaardigheid niveau A2.

Van de Gentenaren verwachten we dat ze vloeiend Nederlands spreken en bereid zijn om toegankelijk te spreken.

Kandidaat-deelnemers en kandidaat-buddy’s mogen zelf een email sturen naar samengentenaar@in-gent.be met daarin een korte motivatie. Telefoneren kan ook: 09/265.78.53

Er worden regelmatig infosessies georganiseerd. Kandidaten die zich eerder aanmelden (per mail of telefoon) worden uitgenodigd op een infosessie.

Met al je vragen kan je terecht bij samengentenaar@in-gent.be of 09/265.78.53.

Buddywerking Tandem

Het project Tandem is ontstaan binnen het kader van de projectoproep ‘persoonlijke en duurzame netwerking versterking bij mensen in armoede’ en werd van 1 januari 2018 tot en met 29 januari 2020 gefinancierd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. Vanaf februari 2020 is Tandem als structurele opdracht ingebed in de werking van IN-Gent.

Binnen het project Tandem matchen we een nieuwkomer met een gezin aan een buddy. De buddy spreekt Nederlands en indien nodig ook de moedertaal of contacttaal van de nieuwkomer. Op die manier kunnen deelnemers snel na aankomst instromen in het project, wat de integratie bevordert en het risico op sociaal isolement verkleint. De duo’s leren samen organisaties kennen die aansluiten bij de noden van de deelnemer. Voorbeelden van activiteiten:

 • samen sporten
 • samen naar de bib
 • samen inschrijven voor een sportkamp voor de kindjes
 • samen Nederlands oefenen in een conversatiegroep
 • samen naar het inloopteam
 • ….

Naast de activiteiten in duo biedt IN-Gent ook een reeks ontspannende en educatieve groepsactiviteiten aan waar deelnemers van verschillende nationaliteiten elkaar beter leren kennen.

Ken je een gezin dat graag wil meedoen? Meld het gezin aan door het intakeformulier aan ons te bezorgen via tandem@in-gent.be. Als het gezin voldoet aan de criteria om deel te nemen, nodigen we de kandidaat uit en geven alle info over deelname aan het traject.

Ken of ben je een persoon die Pashtu, Dari, Somali, Arabisch én Nederlands spreekt en graag vrijwilliger wil worden bij Tandem? Vul het intakeformulier voor kandidaat-vrijwilliger en bezorg het via tandem@in-gent.be

Heb je een vraag?  Mail naar tandem@in-gent.be of bel naar 0488 85 67 43.

Sluiten