Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Divers aan 't werk

Is het personeelsbestand van jouw organisatie of onderwijsinstelling een afspiegeling van onze cultureel-diverse samenleving? Wil je divers talent aanwerven en behouden, ook bij gekwalificeerde functies? Weet je niet goed waar te starten of heb je twijfels bij de aanwerving van een nieuw profiel? Dan is deze vorming ‘Divers aan het werk’ iets voor jou!

Schrijf je hier in.

Wat leer je tijdens deze workshop?

  1. Je krijgt zicht op de verschillende facetten van een cultureel-divers personeelsbeleid, van profilering tot aanwerving & toegankelijke werkvloeren
  2. Je buigt drempels bij mogelijke kandidaten en je team om naar opportuniteiten voor je team, je organisatie of instelling.
  3. Je verhoogt de alertheid op unconsious biases bij anderstaligheid en mogelijke discriminerende maatregelingen of mechanismen.

Voor wie is deze workshop?

Voor directies, leidinggevenden, kwaliteits- en HR-medewerkers van Gentse organisaties, opleidingscentra en (hoger)onderwijsinstellingen.

 

Schrijf je hier in.

 

Praktische informatie

  • Begeleider: Caroline Mathys. Caroline heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties in hun diversiteitsbeleid en het samenwerken met (hoger opgeleide)volwassenen met migratieachtergrond (o.a. Ambassadeurs IN-Gent).
  • Wanneer: Vrijdag 10 december
  • Waar: Kongostraat 42, 9000 Gent
  • Duur: 09u15 tot 12u00
  • Inschrijven: Schrijf in via deze link. Je kan inschrijven tot en met 3 december.
  • Kostprijs: € 25 per persoon, inclusief koffie en thee.

Meer info?

Heb je specifieke noden? Kies voor een vorming op maat.

Deze vorming geeft je verschillende tools om zelf aan de slag te gaan met diversiteit op het werk. Heb je zeer specifieke noden of wil je graag een persoonlijk traject uitbouwen en verschillende medewerkers betrekken? Dan kan je ook kiezen voor een vorming op maat van jouw organisatie of onderwijsinstelling. Contacteer onze begeleiders voor meer informatie: caroline.mathys@in-gent.be of marijke.vanpeteghem@in-gent.be

 

Sluiten