PARKOER

Traject op maat voor 17-19 jarige nieuwkomers uit Gent

Wat:
IN-Gent werkt een traject uit op maat van de jonge nieuwkomers. Dit traject bestaat uit een cursus Maatschappelijke Oriëntatie, extra activiteiten en individuele trajectbegeleiding.
IN-Gent werkt hiervoor nauw samen met de vervolgschoolcoaches, het Stedelijk Opvanginitiatief en andere diensten en organisaties in Gent.

 

Doel:
Een betere aansluiting van 17-19-jarige nieuwkomers naar regulier onderwijs, andere opleidingsstructuren of de werkvloer realiseren via:

  • een leer- en ontwikkelingstraject op maat, dat de jongeren samen uitstippelen met een centrale trajectbegeleider. Hierbij staat identiteitsontwikkeling, betere leer- en scholingskansen en een snelle doorverwijzing naar het meest gepaste educatieve of professionele traject centraal;
  • een gestroomlijnd en geoptimaliseerd aanbod op niveau van de actoren, om snelle doorverwijzing op een kwalitatieve manier te garanderen.

 

Voor wie:
Om in te stappen moeten de jongeren:

  • Tussen 17 en 19 jaar oud zijn
  • Derdelander zijn (niet- EU burger)
  • Legaal in België verblijven
  • Max. 5 jaar in België zijn
  • Een band met Gent hebben

Wanneer:

  • Paasvakantie: 6 april t.e.m. 16 april, elke weekdag van 9u00 tot 16u00
  • Juli: 5 juli t.e.m. 16 juli, elke weekdag van 9u00 tot 16u00
  • Augustus: 9 augustus t.e.m. 20 augustus, elke weekdag van 9u00 tot 16u00

Contact:
Inschrijven jongeren: 

parkoer@in-gent.be
0483 41 30 62 

 

Algemene info project:
nele.vanhaver@in-gent.be 
09 250 57 89
0472 980 674 

Meer info: www.taaliconen.be 

Sluiten