Terugkeren naar de startpagina

Medewerker

Medewerker HR – Personeel & Administratie - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken.

De Dienst HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw.

De medewerker HR – Personeel & Administratie staat in voor een correct, klantgericht en efficiënt beheer van personeels- en loonadministratie en ontwikkelt de nodige instrumenten voor het voeren van een kwaliteitsvol HR-beleid.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

  • Je staat in voor de loonadministratie (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie) in samenwerking met de teamcoördinator en het sociaal secretariaat. Je verzamelt en controleert de overzichten van de werktijden in een geautomatiseerd systeem. Je archiveert de relevante gegevens en verwerkt deze.
  • Je adviseert medewerkers bij de organisatie van hun werktijd of verlof (bv. verschillende verlofmogelijkheden, …).
  • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers door hen grondig te informeren over de IN-Gent geldende procedures en regelgevingen: arbeidsreglement, tijdsregistratie, verloning, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, pensioensparen,…
  • Je verzamelt alle noodzakelijke gegevens voor het personeelsdossier.
  • Je stelt documenten en contracten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij aanwerving.
  • Je geeft advies en administratieve ondersteuning bij het intern loopbaantraject van de medewerkers. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,…
  • Je adviseert medewerkers over beslissingen m.b.t. het opnemen van educatief verlof, tijdskrediet,… en je stelt hiervoor de nodige documenten op.
  • Je stelt documenten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij uitdiensttreding.
  • Je volgt de sociale loonwetgeving op en ziet toe op de juridische correcte toepassing ervan.
  • Je operationaliseert verschillende HR-processen (rekrutering en selectie, functiekaarten en competentieprofielen,…) in werkbare HR-tools en –draaiboeken voor leidinggevenden.
Lees meer
Sluiten