Terugkeren naar de startpagina

Medewerker HR – Personeel & Administratie - Medewerker

Jobomschrijving: 

Je zorgt mee voor een kwaliteitsvol HR-beleid. Dit via het beheer van de personeels- en loonadministratie en het ontwikkelen van de nodige instrumenten daarvoor

Je maakt deel uit van de Dienst HR. Deze zorgt voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid met het oog op de optimale realisatie van de kerntaken van IN-Gent vzw.

 

Specifiek

 • Je staat in voor de loonadministratie, in samenwerking met de teamcoördinator en het sociaal secretariaat. Je verzamelt en controleert de overzichten van de werktijden in een geautomatiseerd systeem. Je archiveert de relevante gegevens en verwerkt deze.
 • Je adviseert medewerkers bij de organisatie van hun werktijd of verlof (bv. verschillende verlofmogelijkheden, …).
 • Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers door hen grondig te informeren over de IN-Gent geldende procedures en regelgevingen: arbeidsreglement, tijdsregistratie, verloning, maaltijdcheques, woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, pensioensparen,…
 • Je verzamelt alle noodzakelijke gegevens voor het personeelsdossier.
 • Je stelt documenten en contracten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij aanwerving.
 • Je geeft advies en administratieve ondersteuning bij het intern loopbaantraject van de medewerkers. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers inzake toepassing van de sociale loonwetgeving, verlofstelsels, personeelsbeheersysteem,…
 • Je adviseert medewerkers over beslissingen m.b.t. het opnemen van educatief verlof, tijdskrediet,… en je stelt hiervoor de nodige documenten op.
 • Je stelt documenten op voor losse en vaste medewerkers van IN-Gent vzw bij uitdiensttreding.
 • Je volgt de sociale loonwetgeving op en ziet toe op de juridische correcte toepassing ervan.
 • Je volgt specifieke dossiers op m.b.t. loonsubsidiëring.
 • Je volgt de dossiers op m.b.t. verzekeringen.

 

 

Lees meer

Begeleider voor de online conversatietafels in de zomer - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Wat zijn online conversatietafels?

In een online conversatietafel praten een begeleider en 3 anderstalige deelnemers met elkaar over
dagdagelijkse onderwerpen en thema’s naar keuze. Ze spreken 1x/week gedurende 30-45 min met
elkaar. De 3 deelnemers hebben een gelijkaardig niveau Nederlands. Het hoofddoel is Nederlands
oefenen.

Jouw rol als begeleider?

 • Je leidt de conversatie in goede banen.
 • Je motiveert de deelnemers om zoveel mogelijk Nederlands te spreken a.d.h.v. gerichte vragen, werkvormen…
 • Je geeft feedback op het Nederlands indien gewenst door de deelnemers.
 • Je houdt de medewerkers van IN-Gent wekelijks op de hoogte van het verloop van je groepje.

Praktisch

 • Je engageert je voor de zomermaanden juli en augustus, minimum 1 moment per week.
 • De conversatietafels zijn overdag en duren minstens 30 minuten per sessie.
 • De sessies gaan door via een door IN-Gent gekozen online platform.
 • Je krijgt voldoende vrijheid om de uren en inhoud van de conversatietafels te bepalen.
Lees meer

vacture nieuw - Medewerker

Jobomschrijving: 

vacture nieuw

Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten