Terugkeren naar de startpagina

Trajectbepaler - Medewerker

Jobomschrijving: 

Mensen op weg helpen door het geven van duidelijke en juiste informatie. Dat is in een notendop wat een trajectbepaler doet.

 

Je bent expert in doelgroepbepaling voor NT2, inburgerings- en integratietrajecten. Je oriënteert de klanten naar het meest geschikt interne of externe aanbod.

Je stelt de vraag van de klant vast en start het persoonlijk cliëntdossier op.

Na de trajectbepaling stroomt de klant door naar een andere dienst binnen de organisatie of naar een extern aanbod.

 

Hoe? Je…

 • voert gesprekken met de klant om zicht te krijgen op hun profiel en vraag;
 • informeert klanten over het intern en extern aanbod;
 • informeert nieuwkomers over hun rechten en mogelijke inburgeringsplicht en je motiveert hen om een inburgeringstraject te volgen;
 • neemt eventueel instaptesten NT2 en civiele testen af;
 • oriënteert klanten op basis van verschillende parameters en je legt dit vast in een trajectplan;
 • registreert alle verzamelde gegevens vlot en correct in ons cliëntvolgsysteem (Connect);
 • regelt de overdracht naar de verschillende trajectaanbieders.
Lees meer

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie - Bulgaars en Engels - Medewerker

Jobomschrijving: 

Voor de klas staan maakt jou enthousiast en je hebt affiniteit met minderheden?

Dan is leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie iets voor jou.
 

Je bouwt mee aan inburgeringstrajecten en helpt zo inburgeraars hun weg te vinden in hun nieuwe leefomgeving.

 

Hoe? Je…

 

 • bereidt de lessen voor en geeft ze in hun taal of in een contacttaal;
 • peilt naar de leerbehoeften van cursisten en past de lesinhoud hieraan aan;
 • ontwikkelt nieuw lesmateriaal of vertaalt didactisch en inhoudelijk materiaal;
 • werkt aan kennis, vaardigheden en attitudes van cursisten;
 • begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op;
 • beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie.

 

Lees meer

stage op de afdeling Klant en traject - Stagiair

Jobomschrijving: 

Sinds juni 2019 startten we met een vernieuwde klantenwerking. Tijdens het veranderingsproces brachten we de effecten op de klant (wachttijd, aantal contactmomenten,...) en op de organisatie (efficiëntie en effectiviteit) ervan in kaart.

Dat leverde ons veel informatie en inzicht op.

In het najaar van 2019 en voorjaar 2020 herhalen we dezelfde metingen, zodat we gegevens kunnen vergelijken. We breiden onze meting ook uit om een vollediger zicht te krijgen op onze dienstverlening.

Jouw taken:

 • samen uitdenken van de methode
  • steekproeven
  • timen
  • rapporten maken op onze database
  • volume van de testen bepalen
 • uitwerken van de methodiek
 • organiseren van de testen en metingen
 • verwerken van de resultaten
 • analyseren van de resultaten en bijsturen van de test.
Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten