Terugkeren naar de startpagina

Medewerker Maatschappelijke Ondersteuning: Intersectionaliteit - Medewerker

Jobomschrijving: 

Als “Medewerker Maatschappelijke Ondersteuning: Intersectionaliteit” maak je deel uit van de Afdeling Samenleven. De werking van deze Afdeling focust zich voornamelijk op de maatschappelijke participatiekansen van nieuwe Gentenaars aan het leven in de stad.

 

De medewerker heeft een inhoudelijke focus op de intersectionaliteit tussen o.m. gender, afkomst, geaardheid, leeftijd... en richt zich voornamelijk tot Gentse verenigingen van etnisch-culturele minderheden (ECM) en vrouwenwerkingen. Via sensibilisering levert de medewerker bovendien een bijdrage aan een gendervriendelijk lokaal en supralokaal beleid.

 

Er wordt gewerkt vanuit een intersectioneel perspectief omdat uitsluiting en onderdrukking verschillende vormen kennen die gelijktijdig op elkaar inspelen. De benadering focust op deze meervoudige discriminatie en op sociale netwerken.

Daarnaast staat de medewerker ook mee in voor de organisatie van Bar univers'elle en het platform Verenig-in-Gent.

 

 

En nu concreet

 

 1. Je verzorgt de sensibilisering rond gendergerelateerde en andere diversiteitsthema’s vanuit intersectioneel perspectief.
 • Je initieert zelf acties en projecten m.b.t. intersectionaliteit en diversiteit, en je ondersteunt andere organisaties daarin.
 • Je sensibiliseert de organisaties en verenigingen uit jouw netwerk rond het thema intersectionaliteit.
 • Je levert waar mogelijk een bijdrage tot de maatschappelijke discussie over hoe ongelijkheid verbonden is met meervoudige discriminatie.
 • Je legt linken met de rest van de werking van IN-Gent en toetst de werking en het aanbod af op gendersensitiviteit, cultuursensitiviteit en inclusie van achtergestelde groepen. Je geeft hierover intern feedback en werkt waar nodig voorstellen uit.

 

 1. Je staat in voor de ondersteuning van netwerken, verenigingen en groepen die een focus houden op ECM en gender.
 • Je bouwt een netwerk uit van Gentse organisaties en verenigingen, in het bijzonder van organisaties die zich richten naar vrouwen met een migratieachtergrond en ECM-organisaties in het algemeen.
 • Je ondersteunt de organisaties en verenigingen uit jouw netwerk inhoudelijk rond specifieke thema’s en acties en je begeleidt hen administratief bij het opstellen van erkennings- en subsidiedossiers.
 • Je helpt het aanbod van lokale ECM-vrouwenverenigingen en -groepen mee bekend maken.
 • Je maakt analyses en helpt eventuele beleidssignalen mee te onderbouwen.
 • Je neemt een signaalfunctie op naar het lokaal en bovenlokaal beleid m.b.t. de meervoudige noden en knelpunten waarmee de doelgroep wordt geconfronteerd.
 • Je neemt de organisatie van het initiatief Bar univers'elle mee op jou. Dit is een maandelijkse activiteit voor de Gentse vrouwen en vrouwenverenigingen waar ontmoeting, kennismaking en uitwisseling centraal staan, opgehangen aan een specifiek thema.

 

 1. Je vervult de nodige taken t.a.v. het team en de organisatie.
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar maatschappelijke participatie.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten