Zoeken
Terugkeren naar de startpagina

IN-Gent vzw is voor op zoek naar SPORTIEVE GENTENAARS OM TE SPORTEN MET NIEUWKOMERS - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

INHOUD VAN DIT PROJECT:

Binnen een tijdelijk project zet IN-Gent in op de uitbouw van een sociaal netwerk voor vluchtelingen in Gent. Samen Gentenaar is al lang een vaste waarde in het aanbod van IN-Gent, maar binnen de groep vluchtelingen is er een grote vraag naar buddy’s om samen te sporten. Binnen een proefproject in het najaar van 2018 wordt er een sporteditie van het bestaande traject Samen Gentenaar uitgetest.

WAT DOE JE?

 • Je spreekt om de 2 weken af met een nieuwkomer om samen te sporten. Je wordt gematcht op basis van een gemeenschappelijke sportinteresse. Je kan een of meerdere sporten opgeven die je graag met de nieuwkomer wil doen, met een voorkeur voor sporten met een laagdrempelige prijs.
 • Je neemt deel aan een aantal groepsactiviteiten waarbij je ook kennis maakt met de andere deelnemers aan het project.
Lees meer

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie Arabisch/Frans - Vaste medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. Meer info vind je op www.in-gent.be.

In-Gent vzw wil in zijn personeelssamenstelling een weerspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving..

 

IN-Gent biedt inburgeringstrajecten aan. Dit traject bestaat uit individuele begeleiding, lessen Maatschappelijke Oriëntatie en lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie help je inburgeraars zelfredzamer te worden en hun weg te vinden in hun nieuwe leefomgeving. Een cursus Maatschappelijke Oriëntatie omvat zowel informatie over de hier gangbare waarden en normen, als praktische tips. De doelen zijn beschreven in het geïntegreerde doelenkader voor het primaire inburgeringstraject.

 

Jouw takenpakket bestaat uit:

 

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie sta je in voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen Maatschappelijke Oriëntatie:

 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;

 • Je geeft interactief en gedifferentieerd les in de taal van de doelgroep of in een contacttaal;

 • Je peilt naar de leerbehoeften van de cursisten en past de lesinhoud hieraan aan;

 • Waar nodig ontwikkel je nieuw lesmateriaal of vertaal je didactisch en inhoudelijk materiaal;

 • Je bevordert de zelfredzaamheid van de cursisten door te werken aan kennis, vaardigheden en attitudes;

 • Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem;

 • Je werkt samen met verschillende teams;

 • Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van de cursisten op;

 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie;

 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen.

Lees meer

Leer je nieuwe buur(t) kennen - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

IN-Gent ondersteunt vluchtelingen bij de uitbouw van hun sociaal netwerk via een project waarbij we focussen op buurtgerichte ontmoeting. Dit project loopt van midden 2017 tot eind 2018. In verschillende Gentse buurten zetten we initiatieven op die de ontmoeting tussen vluchtelingen en hun buurt (zowel organisaties als bewoners van de buurt) bevorderen. Het project vindt plaats in volgende buurten:

 • Elisabethbegijnhof-Papegaai
 • Sluizeken-Tolhuis-Ham
 • Brugse Poort-Rooigem
 • Muide-Meulestede-Afrikalaan
 • Stationsbuurt Noord

Wil je graag kennismaken met een of meerdere vluchtelingen die bij jou in de buurt wonen en samen één of meerdere activiteiten doen (vb. samen sporten, samen koken, samen naar een optreden gaan …)? Wil je daarnaast ook deelnemen aan activiteiten in je buurt waarbij de ontmoeting met vluchtelingen centraal staat?

 

Meld je aan bij Susan Pector (susan.pector@in-gent.be/ 0488 85 67 43)!

Lees meer

Buddy voor "Samen Gentenaar" - Vrijwilliger

Jobomschrijving: 

Samen Gentenaar is een initiatief waarbij duo’s met elkaar op stap gaan in Gent, Nederlands praten en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan.

 

Buddy worden van een vluchteling/nieuwkomer in Gent met de bedoeling  om hem/haar wegwijs te maken in de stad en praktische ondersteuning te bieden bij alledaagse zaken.

Je ontmoet je elkaar om de twee weken gedurende zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk? Hoe werkt de post? Waar kan ik oude meubelen kopen? Welke feesten vieren de Gentenaars? Hoe werkt een oudercontact? Waar moet ik zijn voor vrije...

Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten