Terugkeren naar de startpagina

Leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie (Dari, Farsi, Pashto) - Medewerker

Jobomschrijving: 

contract onbepaalde duur (deeltijds 0,8 VTE)

IN-Gent vzw voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit en staat in voor extra taken op het Gentse stedelijk niveau. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met tal van diensten en organisaties en met de Stad Gent.

IN-Gent is er voor individuen, organisaties en verenigingen en bestaat uit een team van 120 gemotiveerde en professionele medewerkers.

Meer info vind je op www.in-gent.be.

 

Jouw functieomschrijving

Als leerkracht Maatschappelijke Oriëntatie (MO) kom je terecht in een team van een 15-tal personen. Je staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van de cursus MO in verschillende contacttalen.

Via deze cursus krijgen nieuwkomers informatie over leven in België.

De leerkracht MO leert inburgeraars om:

 • informatie te verwerven over het leven in België;
 • keuzes te maken;
 • zelfstandig hun situatie te verbeteren.

 

Specifiek

 1. Je geeft lessen Maatschappelijke Oriëntatie in de contacttaal van de klant.
 • Je plant en maakt lesvoorbereidingen op maat van de cursisten, rekening houdend met hun achtergrond en leervragen.
 • Waar nodig ontwikkel je zelf leermiddelen.
 • Je regelt afspraken voor bezoeken, gastsprekers in de cursus,…
 • Ten gevolge de coronamaatregelen is het mogelijk dat deze lessen ook online doorgaan.
 1. Je begeleidt en coacht cursisten individueel en in groep.
 • Je motiveert de cursisten tot actieve deelname.
 • Je volgt de cursisten op en houdt de administratie bij.
 • Je beoordeelt de cursisten d.m.v. permanente evaluaties en een eindevaluatie.
 1. Je werkt constructief samen met collega’s en externe partners.
 • Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
 • Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar de lessen MO.
 • Je rapporteert over de werking.
Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten