Terugkeren naar de startpagina

Teamcoördinator ICT - Medewerker

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. IN-Gent stelt een 120-tal personen tewerk.

 

De Teamcoördinator ICT is verantwoordelijk voor het ICT-beleid en –beheer. Om onze doelstellingen te realiseren wordt er een digitale roadmap opgesteld.

De Dienst ICT staat in voor een kwalitatief, innovatief, gebruiksvriendelijk en kostenbewust ICT-beleid dat medewerkers ondersteunt bij de realisatie van hun opdrachten.

We zoeken een Teamcoördinator ICT die de juiste bagage en attitude heeft om de organisatie mee te (bege)leiden in de vlotte implementatie van de ICT-toepassingen. Je beschikt daarvoor over een mini team van medewerkers, maar je geeft ook zelf ondersteuning aan collega’s.

 

 

Jouw functieomschrijving

 

 1. Je staat in voor het informaticabeleid van de organisatie.
 • Je stelt de digitale roadmap op en voert deze uit:
 • analyseren van de knelpunten en opportuniteiten op vlak van ICT;
 • formuleren van organisatiedoelstellingen op basis van deze analyse, in overleg met de Directie;
 • vertalen van organisatiedoelstellingen naar projecten en processen;
 • uitvoeren van technische analyses op vlak van informatieveiligheid, in samenwerking met de Functionaris Gegevensbescherming.
 • Je maakt een begrotingsvoorstel op voor ICT, samen met de Teamcoördinator Financiën.
 • Je vraagt offertes op en volgt de IT-bestellingen en -orders op, samen met de Teamcoördinator Financiën.

 

 1. Je staat borg voor het uitvoeren, opvolgen en controleren van informaticatoepassingen.
 • Je treedt op als contactpersoon voor nieuwe en lopende ICT-projecten (bv. onderhoud van hardware of vernieuwing van software), zowel intern als extern.
 • Je organiseert een helpdesk voor het ondersteunen van de gebruikers.
 • Je coördineert het operationeel beheer van het ICT-materiaal, de gebruikte softwaretoepassingen en de netwerkaansluitingen.
 • Je waarborgt de correcte toepassing van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen m.b.t. databeheer en informatieveiligheid.

 

 1. Je geeft leiding aan het Team ICT.
 • Je staat in voor coachen, motiveren en begeleiden van de medewerkers in de uitvoering van hun taken.
 • Je stelt een planning op om de permanentie van de Helpdesk IT te verzekeren.
 • Je geeft opdrachten en deadlines aan de medewerkers en controleert de door de hen uitgevoerde taken.
 • Je volgt de personeelsgerelateerde vragen van jouw medewerkers op (bv. vormingsaanvragen, goedkeuren vakantiedagen).
 • Je staat in voor de werving en selectie van de medewerkers van de Dienst ICT.
 • Je houdt toezicht op de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. privacy binnen het team, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).
 • Je neemt de rol op van liaison naar de Functionaris Gegevensbescherming door – zowel proactief als reactief – alle cases, knelpunten en inbreuken op vlak van privacy onverwijld te melden en mee te werken aan eventuele procedures.
Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten