Terugkeren naar de startpagina

Directeur Klantgerichte Diensten (m/v/x) - Medewerker

Jobomschrijving: 

Zet jij mee je schouders onder het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid in Gent? Is het jouw ambitie om alle Gentenaren met een migratieachtergrond een plek te geven in onze samenleving? Stel je dan kandidaat voor de vacature van Directeur Klantgerichte Diensten bij IN-Gent vzw.

 

IN-Gent is het stedelijk extern verzelfstandigd agentschap dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Het agentschap integreert de uitvoering van deze opdrachten maximaal binnen de context van de stad Gent, die hiertoe bijkomende opdrachten formuleert.

 

Om zijn doelstellingen te realiseren beschikt IN-Gent vzw over een bekwame en gemotiveerde personeelsequipe, wordt er samengewerkt met tal van diensten en organisaties en wordt nauw samengewerkt met Vlaanderen en Stad Gent.

 

Onze organisatie bestaat enerzijds uit de ondersteunende diensten (de collega’s van ICT, HR, Financiën, Kwaliteit en Logistiek) en anderzijds uit de klantgerichte diensten. De klantgerichte diensten bestaan uit 5 afdelingen met trajectbepalers, onthaal medewerkers, trajectbegeleiders, projectmedewerkers, eerstelijns experten,  procesbegeleiders en leerkrachten,… . We wensen als organisatie ook onze beleidsmedewerkers in de klantgerichte diensten te verankeren.

 

Jouw rol

 

Als eindverantwoordelijke van de klantgerichte diensten  waak je mee over de inhoudelijke doelstellingen van IN-Gent vzw en leid je de klantgerichte diensten en de beleidsmedewerkers  in goede banen.

 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, de uitbouw en de realisatie van het beleid. Je adviseert, rapporteert en neemt beslissingen in de lijn van de organisatiedoelstellingen. Je legt hierover verantwoording af aan de Algemeen Directeur.

 

En nu concreet

 • Je geeft vorm aan de visie door het operationeel uitvoeren van de opdrachten. Je ontwikkelt hiervoor  methodieken en werkinstructies. Je doet dat samen met de afdelingsverantwoordelijken en staf.
 • Je ondersteunt het inhoudelijk beleid (intern en extern), stuurt mee aan en coördineert. Je waakt over de uitvoering van dat beleid.
 • Je denkt kritisch na over de structuur en de werking van de organisatie. Je verbetert waar nodig.
 • Je werkt verbindend. Je bouwt constructieve relaties op met bestuur, directie, staf en Afdelingsverantwoordelijken. En ook met externe professionele partners.
 • Je geeft leiding en stuurt de inhoudelijke afdelingsverantwoordelijken en de stafmedewerkers beleid rechtstreeks aan.
Lees meer

Stage op afdeling Toegankelijkheid - Stagiair

Jobomschrijving: 

Binnen de Afdeling Toegankelijkheid (team advies en ondersteuning), bieden we een aantal vormingen aan (‘communiceren met anderstaligen: helder spreken, helder schrijven’, ‘werken met tolken’ en de vorming ‘effectief reageren op discriminerende uitspraken’).

De medewerkers taalbeleid willen graag de thema’s ‘digitale toegankelijkheid’ en ‘interculturele communicatie’ opnemen binnen hun vormingsaanbod. We zijn op zoek naar iemand die één van deze thema’s (of beide) wil uitwerken.

Concreet betekent dit:

 • Info over digitale toegankelijkheid en e-inclusie verzamelen en verwerken.
 • Overzicht bieden van lectuur en van organisaties die hierover een aanbod hebben.
 • Tips verzamelen over digitale toegankelijkheid.
 • Info en tips verwerken in een vorming of onderdeel van een vorming, dit vormt meteen het eindproduct van de stage.

Naar eigen wens/mogelijkheden kan je betrokken zijn bij andere taken die vallen onder team advies en ondersteuning. Je bent vrij om ons aanbod vormingen mee te volgen en/of mee te ondersteunen.

 

Periode en duur van de stage:

voorjaar 2020 - minstens 2,5 dagen/week.

Lees meer

stage op de afdeling Klant en traject - Stagiair

Jobomschrijving: 

Sinds juni 2019 startten we met een vernieuwde klantenwerking. Tijdens het veranderingsproces brachten we de effecten op de klant (wachttijd, aantal contactmomenten,...) en op de organisatie (efficiëntie en effectiviteit) ervan in kaart.

Dat leverde ons veel informatie en inzicht op.

In het najaar van 2019 en voorjaar 2020 herhalen we dezelfde metingen, zodat we gegevens kunnen vergelijken. We breiden onze meting ook uit om een vollediger zicht te krijgen op onze dienstverlening.

Jouw taken:

 • samen uitdenken van de methode
  • steekproeven
  • timen
  • rapporten maken op onze database
  • volume van de testen bepalen
 • uitwerken van de methodiek
 • organiseren van de testen en metingen
 • verwerken van de resultaten
 • analyseren van de resultaten en bijsturen van de test.
Lees meer

Freelance - Tolk en/of vertaler

Jobomschrijving: 

IN-Gent vzw is steeds op zoek naar geëngageerde freelance tolken en vertalers om ons talenaanbod te versterken.  

Als sociaal tolk tolk je bij Gentse diensten of voorzieningen zoals scholen of ziekenhuizen.  Je gaat hiervoor langs bij de betreffende dienst of werkt van thuis uit via een webcamsysteem.

We zoeken sociaal vertalers voor:

 • De vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, medische attesten en geboorteaktes van andere talen naar het Nederlands;
 • Het vertalen van informatieve brochures en folders omzetten van het Nederlands naar een andere taal (zie vertaalbibliotheek);
 • De revisie van informatieve vertalingen.

 

 

Lees meer
Sluiten