Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Beurzen UCT

 

Volg je lessen Nederlands via het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT)?

Met een beurs kan je goedkoper inschrijven als je aan de voorwaarden voldoet. Lees eerst deze pagina en maak daarna een afspraak met IN-Gent.

 

Wil je een van deze twee beurzen aanvragen? Lees eerst deze voorwaarden.

 

Optie 1: beurs via Stad Gent

Om deze beurs via Stad Gent aan te vragen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je woont in Gent (feitelijke hoofdverblijfplaats in Gent).
  • Je behoort tot de doelgroep van inburgering of je hebt al een inburgeringsattest behaald of je hebt het statuut 'verzoeker van internationale bescherming'.
  • Je bent werknemer en het gezinsinkomen is minder dan € 4.000 bruto per maand. Of je bent zelfstandig en je gezinsinkomen is minder dan € 48.000 bruto per jaar.
  • IN-Gent, Afdeling Onthaal en intake adviseert je om les te volgen aan het UCT.
  • Je begrijpt een contacttaal (Engels/Frans/Nederlands).

De beurs geldt voor alle niveaus van het UCT. 

De cursus kost € 119.

Optie 2: beurs via Vlaamse Gemeenschap

Om deze beurs via de Vlaamse Gemeenschap aan te vragen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

De beurs geldt alleen voor niveau 1 en 2 van het UCT.
De cursus is gratis.

 

Beurs aanvragen

  • Maak een afspraak bij IN-Gent. Mail naar info@in-gent.be of bel naar 09 265 78 40.

  • Bewijs dat je aan alle voorwaarden voldoet vóór de start van de cursus.

  • Je kan de beurs maar 1 keer krijgen voor elk niveau.

  • Ben je afwezig zonder geldige reden? Je wordt uitgesloten van de beurs.

  • Deze beurzen zijn enkel geldig voor de intensieve dagcursussen (5x/week). Deze beurzen gelden niet voor de avondcursussen.

Heb je nog vragen over deze twee beurzen?

Contacteer ons

 

Sluiten