Beurzen UCT

Volg je Nederlands bij het UCT? De cursus kost € 415 per niveau.

Met een beurs kan je goedkoper inschrijven. Er zijn 2 soorten beurzen.

Denk je dat jij in aanmerking komt? Heb je vragen? Vraag informatie aan een medewerker.

Beurs Stad Gent

Vanaf 1 december 2018 gelden er nieuwe voorwaarden:

 • Je woont in Gent (feitelijke hoofdverblijfplaats in Gent).
 • Je behoort tot de doelgroep van inburgering of je hebt al een inburgeringsattest.
 • Je bent werknemer en het gezinsinkomen is minder dan € 4000 bruto per maand. Of je bent zelfstandig en je gezinsinkomen is minder dan € 48.000 bruto per jaar.
 • IN-Gent, Afdeling Onthaal en intake adviseert je om les te volgen aan het UCT.

De beurs geldt voor alle niveaus. 

De cursus kost €119.


Dit moet je weten:

 • Bewijs dat je aan alle voorwaarden voldoet vóór de start van de cursus. Ga langs bij IN-Gent, Afdeling Onthaal en Intake;
 • Je kan de beurs 1 keer krijgen voor elk niveau;
 • Ben je geen enkele les aanwezig zonder geldige reden? Je wordt uitgesloten van de beurs;
 • De beurs is voor dagcursussen, niet voor avondcursussen.

Beurs Vlaamse Gemeenschap

Er zijn 3 voorwaarden:

 • Je hebt een inburgeringscontract getekend.
 • Je wil hoger onderwijs volgen in Vlaanderen.
 • IN-Gent, Afdeling Onthaal en intake adviseert je om les te volgen aan het UCT.

De beurs geldt voor niveau 1 en 2.
De cursus is gratis.

Heb je nog vragen over de beurzen?

Contacteer ons.

 

Sluiten