Voor jezelf

Je bent een nieuwkomer of een oudkomer en je wenst verder te studeren of een opleiding te volgen om een diploma te behalen, dan kan IN-Gent  jou helpen. We doen dit voor:

  • mensen met een inburgeringstraject in Gent
  • mensen die legaal en langdurig in Gent verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens één ouder bij de geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat.

IN-Gent biedt informatie over opleidingen maar ook individuele begeleiding of begeleiding in groep bij het bepalen van studiekeuze, en het aanpakken van mogelijke drempels (financieel, taal, mobiliteit,...). Deze dienstverlening is gratis.

Hoe?
Het aanbod tijdens de permanentie omvat:

  1. Informeren over juridische, onderwijskundige, financiële en sociaal-maatschappelijke elementen van het educatief perspectief;
  2. Persoonlijke begeleiding bij studiekeuze;
  3. Advisering en trajectbegeleiding naar het meest geschikte aanbod (inclusief het taaltraject);
  4. (administratieve) ondersteuning bij het opstellen van het toelatingsdossier;

De begeleiding gebeurt op afspraak of via de permanentie in de Stap.

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij:

Kongostraat 42 – 9000 Gent - 09 235 04 47
Op maandag, dinsdagnamiddag, donderdag en vrijdag.

De Stap – Studieadviespunt Gent,
Klein Raamhof 8 – 9000 Gent -  09 233 75 15
Op dinsdag van 9 tot 12u en woensdag van 9 tot 11u30 en van 12u tot 16u30

Sluiten