Officiële vertalingen

Bij overheidsprocedures is het vaak nodig dat een burger officiële documenten (rijbewijzen, geboorteaktes, diploma’s, …) voorlegt. Vereist de procedure dat dit document in het Nederlands beschikbaar is, dan kan IN-Gent het document vertalen.  

Voorwaarden?

 • Je woont in Groot-Gent.
 • De vertaling wordt overhandigd aan een officiële instantie (bijvoorbeeld een stadsdienst).
 • Het document wordt vertaald naar het Nederlands.
 • Sommige documenten uit het buitenland zijn enkel geldig met een legalisatie of apostille. Op de website van Buitenlandse zaken lees je voor welke documenten dat nodig is.

Voldoet je aanvraag niet aan de voorwaarden of is de leveringstermijn te lang?

Bij de Rechtbank van Eerste Aanleg kan je een lijst van beëdigde vertalers verkrijgen.

Hoe aanvragen?

 • Ga naar het aannamepunt in het Administratief Centrum.
  ​Wat breng je mee?
  • Het originele document.
  • Een identiteitsbewijs.
  • Een ingevuld doorverwijsformulier indien je doorverwezen werd door een stadsdienst of het OCMW.
 • Via sms laat IN-Gent weten dat jouw vertaling klaar is (binnen 3 weken).
 • Haal jouw vertaling op in het aannamepunt.
  • Controleer of het document al gelegaliseerd is.
   Al gelegaliseerd? Je document is klaar voor gebruik.
  • Nog niet gelegaliseerd? Ga naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor je het document gebruikt.

De vertaling is gratis voor de burger.

Hoe lang duurt het?

De standaard leveringstermijn is drie weken.

Info en contact

Aannamepunt voor officiële vertalingen

Administratief Centrum Zuid

Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel: 09 266 54 78

Openingsuren:

Maandag, dinsdag en vrijdag van 9u-12u30
Woensdag van 9u-12u30 en van 14u-16u
Donderdag GESLOTEN

vertaalaanvragen@in-gent.be

Sluiten