Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Netwerken, ontmoetingen en activiteiten

Netwerker Samenleven

 

Netwerker Samenleven anno 2017-2018

Van juni 2017 tot en met december 2018 liep binnen IN-Gent het project Netwerker samenleven in samenwerking met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent en het OCMW Gent.

Binnen dit project werd ingezet op de uitbouw van het sociaal netwerk van vluchtelingen in hun buurt en organiseerden we acties die het contact met buurtbewoners en buurtorganisaties bevorderden. We focusten ons op de buurten met de grootste groepen vluchtelingen. In deze buurten gingen we actief aan de slag met de sociale regisseurs en buurtorganisaties. Samen werd ingezet op acties die het contact tussen de bestaande buurtbewoners en de vluchtelingen bevorderen.

Voorbeelden van voorbije acties:

Netwerker Samenleven vanaf 2019

Sinds 2019 is de (deeltijdse) functie Netwerker Samenleven structureel ingebed in de werking van IN-Gent, meer bepaald in de afdeling Samenleven. De afdeling Samenleven focust voornamelijk op de maatschappelijke participatie van nieuwe Gentenaars aan het leven in de stad. De Netwerker Samenleven vervult de rol van brugfiguur tussen afdeling Samenleven en IN-Gent enerzijds en burgers en externe organisaties anderzijds. Via de werking van IN-Gent en/of door samenwerking met andere organisaties engageert de netwerker zich om in te spelen op de noden die er leven m.b.t. de maatschappelijke participatie van nieuwkomers in Gent.

 

Wat houdt de rol van Netwerker Samenleven in?

De Netwerker Samenleven staat in voor…:

 

  • het ondersteunen van organisaties, verenigingen en (buurt-) initiatieven… in het werken met/naar de doelgroepen van IN-Gent vzw. Dit kan bijvoorbeeld a.d.h.v. het aanbieden van ateliers, een intervisiegroep of lerend netwerk. In die ondersteuning, wordt uitgegaan van een actief engagement van externen in de vorm van trekkersrol, structurele verderzetting etc.
  • het informeren van lokale organisaties over de noden die leven bij de doelgroepen van IN-Gent.
  • het kenbaar maken van het activiteitenaanbod van organisaties, verenigingen en buurtinitiatieven aan de doelgroepen van IN-Gent via de promotiekanalen van IN-Gent en het stimuleren van deelname aan de activiteiten.
  • het aanbod van IN-Gent en meer bepaald de afdeling Samenleven kenbaar maken aan verschillende actoren die zich situeren in Gent.
  • De aanpak van Netwerker Samenleven is niet noodzakelijk wijkgericht.

Voorbeelden van recente acties

  • Samen naar cultuur

In 2018 en 2019 organiseerden IN-Gent en de Gentse cultuurhuizen die deel uitmaken van de diversiteitswerf van het Gents Kunstoverleg Samen naar cultuur. Samen naar cultuur bestond uit twee luiken. Enerzijds stelden cultuurhuizen zichzelf en een deel van hun programmatie voor tijdens een informatieavond voor anderstalige nieuwkomers. Anderzijds woonden deze laatsten voorstellingen bij in de desbetreffende cultuurhuizen. Omwille van corona werd Samen naar cultuur in 2020 uitgesteld voor onbepaalde duur.

  • Textiel in Gent

In 2020 organiseerden IN-Gent en het Industriemuseum samen een co-creatief traject voor Gentenaren en nieuwe Gentenaren: Textiel in Gent.

Tijdens dit traject gingen Gentenaars en nieuwe Gentenaars, die een interesse hebben in textiel, in dialoog met elkaar over textieltradities. Gedurende een aantal weken ontmoette een groep van medewerkers van het Industriemuseum, een aantal vrijwilligers van IN-Gent en deelnemers elkaar in het Industriemuseum om aan kennisuitwisseling te doen. Door samen te werken, creëerde de groep een kunstwerk waarin invloeden vanuit verschillende textieltradities met elkaar verweven werden. Tijdens het traject werd ingezet op ontmoeting en netwerkuitbouw tussen de deelnemers.

 

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van de Netwerker Samenleven strekt zich uit over het grondgebied Gent.

Vraag- of aanbod gestuurd?

De Netwerker Samenleven werkt zowel vraag- als aanbodgestuurd.
Heb je een vraag die past binnen het kader van Netwerker Samenleven?
Neem contact op met Drieske Dhont.
Na het scherpstellen van de vraag en interne afstemming, gaat de Netwerker Samenleven na wat afdeling Samenleven en IN-Gent voor jou of jouw organisatie kan betekenen.

 

Contactgegevens

mail: drieske.dhont@in-gent.be
telefoon: 0488 85 67 43

 

OPEN-BAR: Wil je meewerken aan OPEN-BAR?

Ben je een Gentse organisatie? Organiseer je vrijetijds- of culturele activiteiten? Wil je jouw werking, locatie en activiteitenaanbod graag eens voorstellen aan Gentenaren en nieuwe Gentenaren a.d.h.v. een interactief gesprek?

Dat kan tijdens OPEN-BAR. OPEN-BAR is een gezellige ontmoetingsavond voor Gentenaren en nieuwe Gentenaren. OPEN-BAR gaat door op elke tweede donderdagavond van de maand op diverse locaties in de stad Gent. Hierdoor kunnen Gentenaren en nieuwe Gentenaren elkaar en het aanbod in de stad van dichtbij leren kennen.

In coronatijden wordt OPEN-BAR digitaal georganiseerd.

Heb je interesse om als organisatie deel te nemen aan OPEN-BAR en ben je bereid om jouw deuren open te stellen? Aarzel zeker niet om contact op te nemen met Drieske Dhont via openbar@in-gent.be of via 0488 85 67 43.
 

 

Sluiten