Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Sociaal tolken & vertalen

Info en contact:

09/235 29 63

openingsuren:
maandag - vrijdag van 9u00 tot 12u00 en 14u00 tot 16u00
 

Telefonisch bereikbaar van 9u00 tot 12u00


tolkaanvragen@in-gent.be
vertaalaanvragen@in-gent.be


Plaats uw aanvragen via https://tolkaanvragen.gent


Wat is sociaal tolken en vertalen?

Sociaal tolken en vertalen is het getrouw en volledig omzetten van een mondelinge/schriftelijke boodschap.

Daarmee bevordert IN-Gent vzw de communicatie met anderstalige cliënten van Gentse voorzieningen in de sociale sector. 

Bij IN-Gent streven we immers naar kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers, ongeacht hun taalachtergrond.  Door het inzetten van een sociaal tolk of vertaling kan een burger die het Nederlands niet machtig is, in zijn moedertaal geholpen worden en is de dienst- of hulpverlener er zeker van dat de informatie juist wordt overgebracht.

Zo wordt een dialoog op gang gebracht waardoor de anderstalige cliënt volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

Het verschil met gewoon tolken/vertalen is dus dat sociaal tolken/vertalen in een specifieke context van algemene, maatschappelijke voorzieningen gebeurt. Zo is het werken met sociaal tolken en vertalingen in de welzijnssector, geestelijke gezondheidszorg, openbare diensten en het onderwijs niet meer weg te denken.

Om de kwaliteit van het geleverde product te garanderen, werkt IN-Gent met sociaal tolken en vertalers die een deontologische code volgen. Dit houdt onder andere in dat ze de boodschap neutraal, volledig en op een transparante manier overbrengen. Daarbij hebben ze ook discretieplicht. Bovendien streeft IN-Gent ernaar om zoveel mogelijk met gecertificeerde tolken en vertalers te werken.

Ons aanbod

Bij IN-Gent kan je als organisatie terecht voor een sociaal tolk en vertalingen van informatieve of officiële documenten. Klik op de titels hieronder voor de concrete aanvraagprocedure.

 • Sociaal tolken:
  • Om een tolk in te schakelen voor een gesprek tussen de hulp-of dienstverlener en de cliënt zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan de tolk ter plaatse komen, of via een webcam tolken.
 • Informatieve vertalingen:
  • Heb je een folder, een uitnodiging, een reglement of een boodschap met een maatschappelijk thema waarmee je een zo groot mogelijke groep wilt bereiken? Dan kan je deze bij ons laten hertalen naar één of meerdere vreemde talen.
  • Neem zeker eerst een kijkje op onze vertaalbib.Daar vind je een reeks vertaalde standaarddocumenten op basis van regelmatig terugkomende vragen van organisaties.
 • Officiële vertalingen:
  • Heeft een burger een vertaling van een officieel document nodig in het kader van een officiële procedure in België? Dan kunnen deze bij ons naar het Nederlands vertaald worden.

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met IN-Gent m.b.t. tolken en vertalen:

 • Jouw organisatie is gevestigd in Groot-Gent.
 • Jouw organisatie werkt binnen een context van algemene, maatschappelijke voorzieningen. Wil je weten of jouw organisatie hiertoe behoort, bekijk dan de lijst van diensten en sectoren die een beroep op ons kunnen doen.

Voldoe je aan deze voorwaarden, neem dan contact op met tolkaanvragen@in-gent.be om een samenwerking aan te vragen. 

Sluiten