Menu
            Kongostraat 42 |  9000 Gent | 09 265 78 40 | info@in-gent.be

Stage of vrijwilligerswerk aanbieden

IN-Gent zoekt organisaties en verenigingen als partner

Bied een stageplek of vrijwilligerswerk aan anderstalige nieuwkomers aan

 

Wil jouw organisatie, vereniging of lokaal bestuur meewerken aan een diverse maatschappij? Neem gratis deel aan het proeftuinproject ‘Verbinding Gent’ van IN-Gent vzw.

In dit project bied je als organisatie of vereniging een stageplek of vrijwilligerswerk aan een anderstalige nieuwkomer aan. Zo ondersteun je nieuwe inwoners met een migratieachtergrond in Gent.

Vraag een kennismakingsgesprek aan.

 

Wie kan deelnemen aan dit project?

Elke organisatie of vereniging kan deelnemen aan het project “Verbinding Gent”. IN-Gent zorgt voor een goede match tussen inburgeraar en organisatie. Het is belangrijk dat het vrijwilligerswerk dicht aanleunt bij de interesses van de inburgeraar.

 

Wat is ‘Verbinding Gent”?

Tot voor kort bestond het inburgeringstraject uit drie pijlers: lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie, trajectbegeleiding (begeleiding naar werk, ...). Vanaf 2022 komt daar een Vierde Pijler bij: versterken van het sociale netwerk en participatie. In het testproject “Verbinding Gent” matchen we organisaties en inburgeraars en luisteren we naar de noden en wensen van beiden.

Vanaf 2022 zal elke nieuwkomer, die verplicht een inburgeringstraject volgt en niet werkt of studeert, verplicht een traject van 40 uur moeten volgen. Dit via een buddyproject, stage, vrijwilligerswerk of een kennismakingstraject in een vereniging. Zo oefent hij of zij Nederlands buiten de klas en bouwt hij of zij een sociaal netwerk uit.

 

Hoe inschrijven?

Interesse om deel te nemen aan dit project? Boek een online kennismakingsgesprek in via deze link.

 

Meer info

Mail naar verbinden@in-gent.be of bel naar 09/235.11.43

Dit project kwam tot stand met de steun van Stad Gent en AMIF.

   

Sluiten