IN-Gent vzw

 

IN-Gent voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Onze dienstverlening richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid.

 

 

In Gent is iedereen gelijkwaardig en heeft iedereen gelijke kansen. Diversiteit en respect zijn vanzelfsprekend en worden als meerwaarde benut.

  • We ondersteunen en versterken de Gentenaren met een migratieachtergrond zodat zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen verwerven en eraan kunnen participeren.
  • We ondersteunen en versterken de Gentse diensten en organisaties om diversiteit tot een meerwaarde voor de stad en al haar inwoners te maken.
  • We beïnvloeden de verschillende beleidsniveaus tot onze visie is bereikt. We reflecteren kritisch, signaleren opportuniteiten en knelpunten, formuleren standpunten.
  • We organiseren (mee) acties die het samenleven in Gent positief beïnvloeden en/of de diversiteit in Gent positief in beeld brengen. We reageren op en bestrijden onverdraagzaamheid, racisme en discriminatie.
  • IN-Gent belichaamt de waarden en principes die in de visie en missie vervat zitten en draagt deze uit.
Sluiten