Terugkeren naar de startpagina

Aanvraag voor het verkrijgen van een subsidie voor sociaal tolken en vertalen

De Stad Gent voorziet jaarlijks €551.000 subsidie voor de inzet van sociaal tolken en vertalen in Gentse stadsdiensten en organisaties. IN-Gent beheert deze middelen.

 

Wil je ook gebruik maken van deze subsidie? In het “reglement voor het verkrijgen van een subsidie voor sociaal tolken en vertalen” vind je alle voorwaarden terug.

 

Voldoet jouw organisatie aan deze voorwaarden? Dien dan dit online aanvraagformulier correct en volledig in.

 

Ben je een basisschool of secundaire school van het katholiek, provinciaal, stedelijk of gemeenschapsonderwijs, dan hoef je als school geen aanvraag te doen. Zowel de samenwerkingsovereenkomst als de subsidieaanvraag worden centraal in orde gebracht door de netverantwoordelijken. Zij regelen ook de identificatiefiches van de scholen, indien nodig.

 

Voldoe je aan de voorwaarden, maar maak je nog geen gebruik van de dienstverlening sociaal tolken en vertalen van IN-Gent? Neem dan eerst contact op met tolkaanvragen@in-gent.be en sluit een samenwerkingsovereenkomst af met IN-Gent voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen.

Gegevens van de aanvrager
Voorwaarden
Organisatiegegevens
Voer hier de volledige naam van uw organisatie in.
Geef hier het adres waar uw organisatie gevestigd is.
Geef hier het adres waarnaar wij communicatie mogen sturen.
Voer hier uw telefoonnummer in.
Voer hier uw ondernemingsnummer in.

Behoort jouw organisatie tot één van de onderstaande  ?

Directie
Directie of coördinatie van de organisatie: (=persoon die we kunnen contacteren voor beleidsmateries, m.b.t. de samenwerking, klachten e.d.)

Wij danken je voor jouw aanvraag. Je ontvangt een automatische ontvangstmelding via e-mail als we jouw aanvraag goed ontvangen hebben.

Indien jouw aanvraag ontvankelijk is, ontvang je ten laatste begin januari 2021 meer informatie over het exacte bedrag van jouw subsidie.

 

 

IN-Gent - Sociaal tolken en vertalen

Sluiten